Činnost fotoklubu a trochu historie

Logo Blatenská růže

Náš fotoklub byl založen prvními nadšenci již v roce 1956 a roce 2006 tak oslavil své 50. výročí. Od té doby se v něm vystřídalo velké množství amatérských fotografů. Hlavní činností fotoklubu je jak vzájemná výměna zkušeností a hodnocení fotografií, tak i pořádání fotografické soutěže amatérských fotografů - mapového okruhu "Blatenská růže" - v roce 2023 proběhl již 41. ročník.

Právě 50. výročí založení fotoklubu bylo impulsem ke zrodu Blatenského fotofestivalu, který představuje každoročně tvorbu jak profesionálních, tak i amatérských fotografů - první ročník se podařilo uspořádat ještě v roce 2006 a v roce tak 2023 se tak dočká již 18. pokračování. Jako každý rok se na něj můžete těšit v září. Obě akce mohou proběhnout nejen díky nezištné práci členů fotoklubu, ale také díky podpoře Kulturní plantáž Blatná (Městskému úřadu v Blatné) a sponzorům. Děkujeme.

Další naší společnou činností je pořádání klubových výstav, setkání zástupců fotoklubů a fotografické semináře.  Každoročně uspořádáme nejméně jednu klubovou výstavu ve stálých výstavních prostorech v předsálí blatenského kina.

Členové fotoklubu se účastní i různých soutěží a výstav a to nejen v rámci ČR - v posledních letech měli někteří členové fotoklubu společnou či samostanou výstavu v Japonsku, Francii, Rusku nebo v Rakousku - a tento výčet určitě není úplný.