Starší ročníky Blatenské růže

U starších ročníků nejsou k dispozici samostatné fotografie, u některých již nemáme výsledkové listiny ani katalogy. Z prvních 5 ročníků se archiválie nedochovaly, odnesla je povodeň v roce 2002 se spoustou dalších fotografií. Pokud byste doma ve svém archivu našli některé z dokumentů, u kterých máme poznámku "není", budeme vám vděčni za její zapůjčení (naskenujeme, vrátíme). Dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF.

Ročník Rok Katalog Výsledková listina Ročník Rok Katalog Výsledková listina Ročník Rok Katalog Výsledková listina
1. 1982 chybí ano 11. 1992 chybí ano 20. 2002 ano ano
2. 1983 chybí ano 12. 1993 chybí ano 21. 2003 ano ano
3. 1984 chybí ano 1994 soutěž neproběhla
22. 2004 ano ano
4. 1985 chybí ano 13. 1995 chybí ano 23. 2005 ano ano
5. 1986 ano ano 14. 1996 ano ano 24. 2006 ano ano
6. 1987 chybí ano 15. 1997 ano ano 25. 2007 ano ano
7. 1988 chybí ano 16. 1998 ano ano 26. 2008 ano ano
8. 1989 chybí ano 17. 1999 ano ano 27. 2009 ano ano
9. 1990 chybí ano 18. 2000 ano ano
10. 1991 ano ano 19. 2001 ano ano
     
     

Jiří Plachý - děkujeme za dohledání 2 katalogů - najde se ještě někdo, kdo by nám doplnil archiv?

Jiří Pavlis z Berouna - děkujeme!
... a zvláštní poděkování panu Podvalskému, který shromažďuje archivy všech soutěží a poslal výsledky od roku 1982 !!!