Logo BRBlatenská růže - fotografická soutěž fotoklubů ČR

Blatenská růže je fotografická soutěž jednotlivců a fotoklubů. Založena byla v roce 1981 a od té doby je náš fotoklub jejím stálým pořadatelem. V roce 2021 bychom měli oslavit již 40. výročí, což nás velmi těší. V době svého největšího rozšíření (bez internetu a mobilů) v roce 1985 soutěžilo rekordních 35 fotoklubů a soutěž tehdy musela být rozdělena do dvou skupin. V současné době kolísá počet zúčastněných fotoklubů mezi 10 až 15 - pokud bude mít váš fotoklub zájem se soutěže zúčastnit, budete vítáni. Soutěž je každoročně v srpnu zakončena výstavou fotografií v Blatné a setkáním zúčastněných fotoklubů. Děkujeme všem, kteří nás v naší činnosti podporují, zvláště pak Mětskému úřadu v Blatné prostřednictvím Kulturní Plantáž Blatná.